Ενισχύονται τα Νοσοκομεία του Νομού Πέλλας

Σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη, ο Βουλευτής Πέλλας ενημερώθηκε για την πορεία του αιτήματος που είχε καταθέσει στις 16 Μαρτίου 2020, για την περαιτέρω ενίσχυση των Νοσοκομείων Πέλλας (Έδεσσας και Γιαννιτσών), λόγω της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε το Βουλευτή ότι σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ, για τα Νοσοκομεία της Πέλλας και αναφορικά με τις θέσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών, έχουν ήδη εγκριθεί 23 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ ΒΥΠ ειδ. Μεταφορέων Ασθενών, ΥΕ ΒΥΠ ειδ. Βοηθών Θαλάμων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ΔΕ Βιολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων.

Στις παραπάνω εγκρίσεις (πλην ιατρικού προσωπικού) προστίθενται επιπλέον άνω των 60 θέσεων και για τα δύο Νοσοκομεία, η κατανομή των οποίων θα γίνει με βάση τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Αφορά θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΥΕ ΒΥΠ Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ ΒΥΠ Μεταφορέων Ασθενών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

Αναφορικά με την εξέλιξη ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταμενίτης: «Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε τα Νοσοκομεία μας να ενισχυθούν με προσωπικό που θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν λόγω του κορωνοϊού. Από πλευράς Υπουργείου γίνεται ότι είναι δυνατόν προκειμένου το σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Από πλευράς μου και όσον αφορά τα Νοσοκομεία του Νομού Πέλλας παρακολουθώ από κοντά τις διαδικασίες και σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο, την 3η ΥΠΕ και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων μεταφέρω τα αιτήματα για κάλυψη κενών όπου εντοπίζονται».