Να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης οι επιλαχόντες

Ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με ερώτηση του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη, ο Βουλευτής Πέλλας κ. Σταμενίτης Διονύσης θίγει το ζήτημα της ένταξης των επιλαχόντων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του Π.Α.Α. 2014-2020 αλλά και την τροποποίηση των διαδικασιών καταβολής της ενίσχυσης προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στις πληρωμές των σχεδίων βελτίωσης που έχουν εγκριθεί, εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η εξάπλωση της νόσου COVID-19.

Στο κείμενο της ερώτησης του ο Βουλευτής τονίζει: «Η έξαρση της νόσου COVID-19 αποτελεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πλήττει τις κοινωνίες όλων των Ευρωπαϊκών Κρατών και τους πολίτες τους, ανεξαιρέτως. Προκαλεί κλυδωνισμό στην ενωσιακή οικονομία και συνεπώς η αντίδραση τόσο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά είναι κρίσιμης σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου ότι η χώρα μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει άμεσα να εξετάσουμε τις αρνητικές συνέπειες και να προχωρήσουμε στις ενδεδειγμένες λύσεις, μέσα από τον επαναπρογραμμτισμό αποφάσεων και πολιτικών επιλογών».

Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Σταμενίτης εκφράζει τη θέση ότι η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε ενδέχεται να προκαλέσει τροποποιήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης. Σύμφωνα με το Βουλευτή, οι πιθανότητες να αυξηθεί το ποσοστό των δικαιούχων που δεν θα υλοποιήσουν το σχέδιο βελτίωσής τους ή θα το υλοποιήσουν εν μέρει (με μικρότερο δηλαδή προϋπολογισμό) είναι κατά πολύ αυξημένες λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκαλεί η υγειονομική κρίση. Το γεγονός αυτό, εφόσον προκύψει, θα δημιουργήσει αυξημένο δημοσιονομικό χώρο ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν οι επιλαχόντες.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής ερωτά τον Υπουργό:

  1. Αν υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς του Υπουργείου να τροποποιηθούν οι διαδικασίες καταβολής της ενίσχυσης ώστε η υγειονομική κρίση να μην είναι αιτία καθυστέρησης των πληρωμών των σχεδίων βελτίωσης;
  2. Αν στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των πιθανοτήτων αξιοποίησης των πόρων που προορίζονται για τη δράση, εξετάζεται από πλευράς Υπουργείου να ενταχθούν στη δράση και οι επιλαχόντες;