Τοποθέτηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής

Στη συζήτηση, που πραγματοποιείται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, επι του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Βουλευτής τόνισε ότι: «Η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊου, με τις πολύπλευρες αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε, δημιούργησε νέες ανάγκες και νέα δεδομένα. Μια νέα πραγματικότητα, που μας ανάγκασε να προσαρμοστούμε σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Η κοινωνική αποστασιοποίηση που προέκυψε ως αναγκαίο μέτρο για την προστασία της δημοσίας και ατομικής υγείας, έφερε στο προσκήνιο, με τρόπο μάλιστα επιτακτικό, την ανάγκη για χρήση των νεών τεχνολογιών».

Αναφερόμενος στα θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου ο κ. Σταμενίτης τόνισε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να εξαλείψει τη γραφειοκρατία μέσω του εξορθρολογισμού των διαδικασιών. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι:

  1. Ενοποιεί σε ένα συμπαγή Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης διάσπαρτες διατάξεις, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την αρχή της «Καλής Νομοθέτησης» του Νόμου για το Επιτελικό Κράτος.
  2. Εισάγει και καθιερώνει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, όπως ο Προσωπικός Αριθμός, η ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα, καθώς και η ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων.
  3. Επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης, μέσα από την μείωση του απαιτούμενου χρόνου διεκπεραίωσης μιας εργασίας.
  4. Ενισχύει τη διασύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών, αρχίζουν πια οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους με όσα θετικά συνεπάγεται αυτό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  
  5. Προωθεί τη διαφάνεια, ενισχύει το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία και κάνει σημαντικά και ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης της διοίκησης.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής τόνισε ότι η ψήφιση του σχεδίου νόμου είναι ακόμη μια απόδειξη ότι η χώρα μας απαντά στις προκλήσεις με το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δε μένει πίσω εξαιτίας των δυσκολιών αλλά αντίθετα τις κάνει όχημα για να φύγουμε πιο γρήγορα κα με μεγαλύτερη ταχύτητα στο μέλλον.

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=819_XncNARs