Ερώτηση για την ένταξη των ατομικών επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό στην επιστρεπτέα προκαταβολή

Με ερώτηση του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταμενίτης θέτει το ζήτημα της ένταξης των αυτοαπαχολούμεων, οι οποίοι είτε έχουν ατομική επιχείρηση είτε έχουν νομική μορφή, στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής.  

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτησης του ο Βουλευτής Πέλλας αναφέρει ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων για ενίσχυση της ρευστότητας αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προχωρά με πράξεις στην περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Μάλιστα, όπως ορθώς προβλέπεται, για την υποβολή  αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Ωστόσο, το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική απόφαση, από το εν λόγω μέτρο εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είτε έχουν ατομική επιχείρηση είτε έχουν εταιρική μορφή.

Δεδομένου ότι οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας (υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επι του συνόλου της οικονομίας), όπως αναφέρει ο Βουλευτής στο κείμενο του, και παράλληλα δεδομένης της αναγκαιότητας να στηριχθεί ο κλάδος περαιτέρω, το ερώτημα προς τους αρμόδιους Υπουργούς εστιάζεται στα εξής σημεία:

  1. Βρίσκεται στις προθέσεις τους να ενταχθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής;
  1. Αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αποκατασταθεί η εν λόγω παράλειψη;