ΕΛΓΑ και ΥΠΑΑΤ διερευνούν τις δυνατότητες καταβολής De Minimis σε συμπύρηνα και επιτραπέζια

Κοινή πρωτοβουλία 4 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ και τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού του.

Συνάντηση με τον Προέδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκούρεντζο πραγματοποίησαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Πέλλας κ. Διονύσης Σταμενίτης, Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κοζάνης κ. Γιώργος Αμανατίδης και Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η κατάθεση προτάσεων από πλευράς των Βουλευτών για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ αλλά και την εξεύρεσή πόρων από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία προς τον ΕΛΓΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και στο θέμα των αποζημιώσεων των παραγωγών συμπύρηνων και επιτραπέζιων ροδάκινων εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο και οι οποίες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στις εν λόγω παραγωγές. Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι αφού λόγω κανονισμού, δεν μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ, καθώς ακόμα δεν έχει γίνει η απαραίτητη αναδιάρθρωση του, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο τρόπος αποζημίωσης των παραγωγών και κάλυψης των απωλειών.

Αναφορικά με το ζήτημα ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ ενημέρωσε τους Βουλευτές ότι ο Οργανισμός του ΕΛΓΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διερευνούν τις δυνατότητες καταβολής άμεσων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) για την κάλυψη των απωλειών στο εισόδημα των παραγωγών.

Ειδικότερα τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:

Την τακτική επιχορήγηση του ΕΛΓΑ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων σε ποσοστό 20% επι των εσόδων του (σύμφωνα με το ν. 3877/2010).

Τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ, με τη σύσταση αρχικά επιστημονικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα δεδομένα των τελευταίων δέκα ετών, όπως κλιματική αλλαγή, αλλαγή συμπεριφοράς καλλιέργειας κτλ.

Την ασφάλιση των αγροτών όχι μόνο για το αγροτικό κεφάλαιο αλλά για την παροχή ενός εγγυημένου εισοδήματος (άρθρο 36: Διαχείριση Κρίσεων του Καν. ΕΕ 1305/2013).

Τη στελέχωση των τοπικών καταστημάτων του ΕΛΓΑ και των Κεντρικών Υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Την επικαιροποίηση του Οργανογράμματος του ΕΛΓΑ προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να ενταχθεί στην κινητικότητα

Την ανάγκη επιτάχυνσης των εκτιμήσεων με τη συνδρομή ενός Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Ειδικότερα, αναφορικά με το πρόγραμμα παροχής του εγγυημένου εισοδήματος, συμφωνήθηκε η ανάγκη σύνταξης αναλογιστικής μελέτης, βάσει της οποίας θα κατατεθεί πρόταση ένταξης στο νέο ΠΑΑ 2021-2027, ώστε να τύχει συγχρηματοδότησης με επιχορήγηση ασφαλίστρου για κάλυψη π.χ. του προανθικού και ανθικού σταδίου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εν λόγω ασφάλιση θα είναι προαιρετική, με πρόσθετο κόστος ετήσιας καταβολής για τους παραγωγούς που επιθυμούν.

Τις επόμενες ημέρες έχει οριστεί σειρά συναντήσεων των 4 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου τα θέματα που τέθηκαν να εξεταστούν σε βάθος.