Επέκταση και βελτίωση του προγράμματος ενεργητικής προστασίας για τους παραγωγούς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε ο Βουλευτής Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο Διονύσης Σταμενίτης κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζο για επέκταση και βελτίωση του Προγράμματος Ενεργητικής Προστασίας προκειμένου η χαλαζική προστασία να καλύψει μεγαλύτερες εκτάσεις και περισσότεροι παραγωγοί του Νομού Πέλλας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος και να αποκομίσουν τα οφέλη που προσφέρει.

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής πρότεινε: 1) Η απόδειξη της ιδιότητας του παραγωγού να προκύπτει από τα στοιχεία ΟΣΔΕ της τρέχουσας χρονιάς και όχι της προηγούμενης. 2) Την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων της νέας πρόσκλησης, εντός μηνός, ώστε οι κατασκευές να ολοκληρώνονται πριν την περίοδο που παρουσιάζονται οι έντονες και συχνές χαλαζοπτώσεις. 3) Παρέμβαση του οργανισμού ώστε το τραπεζικό σύστημα να δανειοδοτήσει το 80% με εγγύηση την έγκριση του ΕΣΠΑ. 4) Αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού ώστε περισσότερες εκτάσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα της χαλαζικής προστασίας. 5) Αφαίρεση από τις εισφορές του ΕΛΓΑ του ποσού που αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο για το αίτιο της χαλαζόπτωσης. 6) Σύνδεση του προγράμματος χαλαζικής προστασίας με ενδεχόμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο ΕΛΓΑ πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση των όρων του προγράμματος ο Βουλευτής τόνισε ότι στο σύστημα της χαλαζικής προστασίας βασίζεται και η στήριξη της καλλιέργειας, καθώς οι φυτεύσεις πλέον είναι πυκνές και χρειάζονται στήριξη. Επιπρόσθετα, με την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων, οι αποζημιώσεις που δίνονται από τον ΕΛΓΑ συνεχώς θα μειώνονται αφού τα συστήματα ανταποκρίνονται στο 100% και υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεων δίνεται για τις ζημιές από χαλαζόπτωση. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το σύστημα χαλαζικής προστασίας βοηθάει θεαματικά στην ποιότητα των προϊόντων και αυτό συμβαίνει γιατί προστατεύουν από εγκαύματα λόγω ηλίου (πχ. στα μήλα) και επίσης δημιουργούν ευνοϊκό σκιερό περιβάλλον για την ανάπτυξη ακτινιδίων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν επίσης και ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά τους παραγωγούς. Ειδικότερα συζητήθηκε η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών εκτιμήσεων και έκδοσης πορισμάτων καθώς και θέματα συμψηφισμού και προκαταβολών.