Εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα Φ/Β στο Ν. Πέλλας

Με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την πορεία του σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συνολική αναβάθμιση του τομέα των ΑΠΕ και κατά συνέπεια και της ενίσχυσης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Σταμενίτης συναντήθηκε σήμερα το πρωί, 6 Ιουλίου 2021, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε το ζήτημα που ο ίδιος ο Βουλευτής έχει αναδείξει και αφορά την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Πέλλας προκειμένου περισσότεροι ιδιώτες (μικροί και μεσαίοι επενδυτές) να μπορέσουν να υλοποιήσουν έργα στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Όπως είχε ενημερώσει ο κ. Σκρέκας το Βουλευτή τον περασμένο Φεβρουάριο, το Υπουργείο προχωράει στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, στο πλαίσιο και των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και σύντομα θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.

Για την πληρέστερη ενημέρωση του Υπουργού σχετικά με τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών του δικτύου στο Νομό Πέλλας, ώστε οι μελλοντικές παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες, ο κ. Σταμενίτης κατέθεσε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη χωρητικότητα και τα ηλεκτρικά περιθώρια των Υ/Σ Πέλλας.

Μεταξύ του Υπουργού και του Βουλευτή συμφωνήθηκε η ανανέωση της συνάντησης με σκοπό την εξέταση του θέματος, μόλις υπάρξουν και τα χρονοδιαγράμματα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με παλαιότερες δράσεις του Βουλευτή στο εν λόγω ζήτημα δείτε το σχετικό δελτίο τύπου: https://stamenitis.gr/fwtovoltaika/

*Χρησιμοποιείται φωτογραφία αρχείου.