Το χρονοδιάγραμμα για το Φράγμα του Αλμωπαίου

Η ένταξη νέων δημοσίων έργων αγροτικών υποδομών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύση Σταμενίτη και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ κ. Παπαγιαννίδη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε ο προγραμματισμός της έναρξης υλοποίησης των έργων με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή τον αρμόδιο Δήμο και χρηματοδότηση από το Μεσοπρόθεσμο ΠΑΑ 2021-2022.

Στο σημείο αυτό η θέση του Βουλευτή κ. Σταμενίτη που την έχει ήδη καταθέσει και στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ είναι η χρηματοδότηση μελετών σε προτάσεις των Δήμων του Νομού Πέλλας για κατασκευή αρδευτικών έργων μικρότερου κόστους, προκειμένου εν συνεχεία αυτά να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα συζητήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «Κατασκευή Μικρών και Μέσαιων Εγγειοβελτιωτικών Έργων – έως 2,2 εκ»  προτάσεων των Δήμων του Νομού, οι οποίες παρουσιάζουν μελετητική ωριμότητα (πχ. Έργα σε περιοχές όπως Αγροσυκιά, Φούστανη και Αγιος Αθανάσιος).

Επιπροσθέτως, ο Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και σε ένα θέμα, το οποίο παρακολουθεί στενά από την αρχή της θητείας του και αφορά τη χρηματοδότηση του έργου ΤΟΕΒ Καρυώτισσας, η πρόταση του οποίου έχει κατατεθεί από το 2014. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ζήτησε από το Γενικό να ελεγχθεί η ωριμότητα του ώστε να είναι έτοιμο να ενταχθεί στο μεγάλο ΠΑΑ 2023 -2027 του ΥΠΑΑΤ, το οποίο έχει ήδη προδημοσιευθεί, και αφορά την κατασκευή μεγάλων αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Τέλος, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που απομένουν μέχρι τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου. Ο Γενικός ενημέρωσε τον κ. Σταμενίτη ότι το έργο περιλαμβάνεται ανάμεσα σε αυτά που θα ανακοινωθούν στη δεύτερη φάση του μεγάλου προγράμματος ΥΠΑΑΤ αρδευτικών έργων «ΥΔΩΡ 2.0».   Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο Φράγματος Αλμωπαίου (φράγμα, αγωγοί μεταφοράς, αρδευτικό δίκτυο, συνοδά έργα, συντήρηση και λειτουργία) έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000 € (περιλαμβανομένων ΓΕ, ΟΕ Απρόβλεπτων και ΦΠΑ).

Η Πέλλα είναι αγροτικός νομός με 41.000 περίπου αγρότες που καλλιεργούν 72.000 εκτάρια και είναι γεγονός ότι παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα άρδευσης στις καλλιέργειες. Όπως τόνισε ο Γενικός κ. Παπαγιαννίδης, η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές περιοχές είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού και του ΥΠΑΑΤ και σε αυτόν τον προγραμματισμό σημαντική θέση κατέχει και ο Νομός Πέλλας.

Κλείνοντας τη συνάντηση τους, ο κ. Σταμενίτης με τον κ. Παπαγιαννίδη, ανανέωσαν το ραντεβού τους με σκοπό τη στενή παρακολούθηση της πορείας των παραπάνω στόχων.