Υλοποιείται βήμα βήμα το μεγάλο έργο του Φράγματος του Αλμωπαίου

Δήλωση του Διονύση Σταμενίτη για την δημοσίευση του διαγωνισμού που αφορά το αρδευτικό τμήμα του Φράγματος.

«Όπως είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες της Πέλλας, το έργο του Φράγματος του Αλμωπαίου προχωρά βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και σχεδιασμού. Αυτές τις ημέρες βγήκε σε δημοπράτηση το τμήμα του έργου που αφορά τα αρδευτικά, με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις 30 Ιουνίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που την είχαμε προαναγγείλει και αποδεικνύει τη συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αξίζει να επαναλάβουμε ότι η κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο κατάντη του Φράγματος υπήρξε πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει περίπου 25.000 αγρότες της περιοχής μας».

Όσον αφορά το έργο, αναθέτουσα αρχή ορίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, με κόστος 112 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Αλμωπαίου, των συνοδών έργων, τη συντήρηση αλλά και τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 300 μήνες από την υπογραφή της, με τα 3 χρόνια να αφορούν την περίοδο κατασκευής και τον εναπομείναν διάστημα τη συντήρηση και τη λειτουργία. Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».