Συνέχεια επαφών για το ν/σ για τα διακατεχόμενα – Συνάντηση με Υφυπ. Οικονομικών.

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις σχετικά με το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ζήτημα των διακατεχόμενων ακινήτων, ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα, 02 Φεβρουαρίου 2023, με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο.

Ο Βουλευτής παρουσίασε και στον Υφυπουργό τα σημεία που πρέπει να επανεξεταστούν και ζήτησε να γίνουν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις ώστε το τελικό κείμενο να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις με δίκαιο τρόπο.

Παράλληλα, ο Βουλευτής βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων αλλά και με τις διοικήσεις των Δήμων Πέλλας και Έδεσσας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα κατέθεσε στον Υφυπουργό τις παρατηρήσεις που έχουν συνταχθεί τόσο από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους όσο και από τη διαπαραταξιακή επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που έχει καταθέσει ο Βουλευτής εστιάζονται:

Πρώτον, στη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο ειδικής πρόβλεψης για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή των ιδιωτών ύστερα από υπόδειξη των Κρατικών Αρχών και αφορούν μαζικές εγκαταστάσεις εξαιτίας ιστορικών γεγονότων (πχ. εγκατάσταση προσφύγων, μετεγκατάσταση πληθυσμών λόγω πυρκαγιάς κτλ.), τα οποία αποδεικνύονται από έγγραφα και στοιχεία Δημοσίων Υπηρεσιών.

Δεύτερον, σε παρατηρήσεις που αφορούν ζητήματα κύριας ή μη κατοικίας ως προϋπόθεση για δικαίωμα εξαγοράς, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κατηγοριών (πχ. Βακουφικά – Καραμάν), ζητήματα προσαυξήσεων και μειώσεων όταν πρόκειται για κύρια κατοικία καθώς επίσης, την προσθήκη ειδικής διάταξης με ενιαία έκπτωση εξαγοράς, τη συμπερίληψη όλων των εντός σχεδίου πόλεως ακινήτων χωρίς εξαιρέσεις αλλά και τη πρόβλεψη ίσου ποσοστού μείωσης τόσο για αυτούς που έχουν ασκήσει ένδικά μέσα κατά δικαστικής απόφασης όσο και των περιπτώσεων που έχουν δικαιωθεί.