Ερώτηση στη Βουλή για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αποσύνδεση από το εισόδημα του ασφαλισμένου για το 2019 και μεταβατική διάταξη, διάρκειας ενός έτους, για κατώτατη εισφορά στα 180 ευρώ.

Ερώτηση στη Βουλή και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση αναφορικά με το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Διονύσης Σταμενίτης.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής σημειώνει την ανάγκη τροποποίησης του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το 2019, καθώς βασικές διατάξεις του ν. 4387/2016, ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση,έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Μεταξύ αυτών και οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή, δεδομένου ότι οι προηγούμενες διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές, κρίνεται απαραίτητο η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να μεριμνήσει για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2019. Και αυτό διότι, αν η εκκαθάριση του 2019 γίνει με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016, θα εφαρμοσθεί και πάλι ένας νόμος που έχει κηρυχθεί δικαστικά αντισυνταγματικός. Επομένως, η λογική και το δίκαιο επιτάσσουν η εκκαθάριση των εισφορών των μη μισθωτών, για το έτος 2019, να μην γίνει με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016, ιδίως ως προς το σκέλος της εξάρτησης του ποσού των εισφορών από το εισόδημα του ασφαλισμένου.

Στα πλαίσια της επεξεργασίας του νέου ασφαλιστικού και της μεταβατικής περιόδου ο Βουλευτής Πέλλας με την ερώτηση του ζητά να ενημερωθεί κατά πόσο:

  1. Η ηγεσία του Υπουργείου σχεδιάζει η εκκαθάριση των εισφορών του 2019 να διενεργηθεί με επιλογή του ασφαλισμένου της κλάσης την οποία επιθυμεί προκειμένου με βάση την κλάση αυτή να διενεργηθεί και η εκκαθάριση των εισφορών του 2019.
  1. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο ασφαλισμένος που δεν επιθυμεί να επιλέξει μεγαλύτερη κλάση (από το ποσό στο οποίο είχαν καθορισθεί οι μηνιαίες καταβλητέες εισφορές του έτους 2019), να υπάρχει ο περιορισμός να μπορεί να επιλέξει μόνο την ίδια κλάση ή την αμέσως κατώτερη κλάση από το ποσό εισφορών που είχε αρχικά καθορισθεί.
  2. Θα δοθεί η δυνατότητα, στους ασφαλισμένους που ανήκουν στην κατώτατη κλάση, να παραμείνουν σε αυτήν και να μην υπάρξει διαφοροποίηση.

Παράλληλα με την κατάθεση της ερώτησης ο Βουλευτής επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζοντας του εκ νέου ότι συντρέχουν βάσιμοι και σοβαροί λόγοι μη εφαρμογής του Νόμου 4387/2016 κατά την εκκαθάριση των εισφορών των ασφαλισμένων μη μισθωτών του έτους 2019, καθώς πρώτον, θα πρόκειται για ένα νόμο που έχει καταπέσει δικαστικώς και δεύτερον, θα είναι ένας καταργημένος και μη ισχύων νόμος, αφού θα έχει ψηφιστεί ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Ενώ ταυτόχρονα, πρότεινε να υπάρξει μεταβατική διάταξη διάρκειας ενός χρόνου, που να ορίζει την κατώτατη εισφορά στα 180 ευρώ (δεν αφορά τους νέους ασφαλισμένους έως 5 έτη ασφάλισης).