Στήριξη μεταποιητικών – εξαγωγικών – αποθηκευτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών.

Με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Τριαντόπουλο συναντήθηκε σήμερα, 22 Ιουλίου 2021, ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης.

Το κεντρικό θέμα που απασχόλησε τη συνάντηση ήταν η απαραίτητη λήψη μέτρων στήριξης των μεταποιητικών, εξαγωγικών και αποθηκευτικών κ.α. επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή καθώς και των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, λόγω των αρνητικών συνεπειών που αντιμετωπίζουν ήδη εξαιτίας του σφοδρού παγετού που έπληξε τις καλλιέργειες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Σταμενίτης τόνισε ότι η έλλειψη της πρώτης ύλης (αγροτικά προϊόντα) δημιούργησε προβλήματα σε όλο τον κύκλο της αγροτικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό  είναι απαραίτητο ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά όλες οι σχετιζόμενες με την πρωτογενή παραγωγή, επιχειρήσεις ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, για τους οποίους κρίνεται σκόπιμο επίσης να ληφθεί η δέουσα μέριμνα.

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής πρότεινε:

  1. Μέτρα στήριξης για τη διατήρηση του μόνιμου προσωπικού.
  2. Ρυθμίσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία κ.α.
  3. Μέτρα τόνωσης της ρευστότητας, για την κάλυψη των τρεχόντων αναγκών.

Από την πλευρά του ο κ. Τριαντόπουλος τόνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει το πρόβλημα και ήδη επεξεργάζεται ένα σχέδιο στήριξης των συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών και σύντομα η ηγεσία θα είναι σε θέση να ανακοινώσει πιο συγκεκριμένα τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η λήψη ουσιαστικών και στοχευμένων μέτρων που θα λειτουργήσουν επικουρικά ώστε επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί να μπορέσουν να βγούνε όρθιοι από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που έχει προκληθεί, ως αποτέλεσμα της μείωσης της πρώτης ύλης.