Αίτημα για παράταση στη διαδικασία υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

«Αφορά καταναλωτές ρεύματος για αγροτική χρήση».

Επικοινωνία με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών είχε σήμερα ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης προκειμένου να μεταφέρει το αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας που αφορά στη διαδικασία υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Ειδικότερα, ύστερα από απόφαση του Υφυπουργού Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που δύνανται να είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων) για τα έτη 2019-2028, μέσα στις οποίες και οι παροχές αγροτικής χρήσης.

Από τη Δευτέρα 21.09.2020 και για 45 ημέρες έχει ανοίξει η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων Μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, για τα έτη 2019-2020. Ωστόσο λόγω ελλιπούς ενημέρωσης αλλά και των μέτρων προστασίας για τη διασπορά του κορονοϊού πολλοί εν δυνάμει δικαιούχοι δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτά ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε να δοθεί 15νθημερη παράταση προκειμένου όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις μειωμένες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ και πληρούν τα κριτήρια, να ενημερωθούν και να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΑΠΕΕΠ, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της  πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. από τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμό (https://etmear.dapeep.gr/) ενώ η σύνδεση για κάθε χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ γίνεται μέσω των κωδικών του TAXISnet.

Ειδικότερα, οι αγροτικές καταναλώσεις δύνανται να υπαχθούν στην κατηγορία Β.4 της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’3373/31.08.2019) απόφαση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμότητας υφίσταται για καταναλωτές (ΑΦΜ) οι οποίοι στις 30/06/2014 είχαν ενεργή παροχή ως καταναλωτές αγροτικής χρήσης και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους με την ίδια χρήση μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος είναι χρήστης μίας τουλάχιστον παροχής με ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμότητας, τότε και οι παροχές ίδιας χρήσης των οποίων είναι χρήστης μπορούν να ενταχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Στο πλαίσιο ο Βουλευτής ζητά να δοθεί να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται στις 06.11.2020, κατά 15 ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.