Αίτημα για διεύρυνση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας στους οικογενειακούς βοηθούς του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη συναντήθηκε σήμερα, 16 Μαρτίου 2023, ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης με κεντρικό θέμα την εξέταση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στην κατηγορία των εργαζομένων του «Βοήθεια στο Σπίτι» που έχουν προσληφθεί ως Οικογενειακοί Βοηθοί.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής τόνισε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του ν. 4354/2015) στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του. Με τη συγκεκριμένη  απόφαση αναγνωρίζεται, ορθώς, η προσφορά των υπαλλήλων που υπηρετούν  στις ειδικότητες ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων – Φυλάκων Ασθενών, ΥΕ Βοηθών Θαλάμου και ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.

Δεδομένου ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι υπάλληλοι των προαναφερθέντων κατηγοριών έχουν απόλυτη συνάφεια με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί του «Βοήθεια στο Σπίτι», ο κ. Σταμενίτης ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών, να εξεταστεί το αίτημα για διεύρυνση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους τελευταίους.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει το αίτημα και σύντομα θα είναι σε θέση να απαντήσει για την εξέλιξη του.

Το επόμενο διάστημα ο κ. Σταμενίτης θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την προώθηση του αιτήματος των εργαζομένων – οικογενειακών βοηθών του «Βοήθεια στο Σπίτι».