Απελευθέρωση Έδεσσας!

Τιμή και σεβασμός σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας!
107 χρόνια απο την απελευθέρωση της Έδεσσας απο τον τουρκικό ζυγό.
Χρόνια πολλά!